+(45) 36 96 51 36 Driftstatus: Alle servere er OK

Web Coders ApS forretningsbetingelser

Generelle betingelser

For at kunne købe produkter eller konsulentydelser hos Web Coders ApS forudsættes det, at kunden har et gyldigt CVR-nummer.

Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er valide.

Alle priser på WebCoders.dk er angivet ekskl. moms.

Betalingsbetingelser

Ved køb af produkter eller konsulentydelser fremsendes en faktura via e-mail. Alle fakturaer skal betales inden netto 8 dage via kontooverførsel til vores bankkonto med mindre andet er oplyst. Herefter påløber renter jf. rentelovens 5 stk. 1, samt rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.

Kontooplysninger:

Handelsbanken
Kontonr: 7624 – 2013571

Swift: HANDDKKK
IBAN: DK5776240002013571

Domæne-bestilling

Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. Web Coders ApS kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretsmæssig brug af domænet.

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis der ikke allerede er afgivet bestilling til DK-hostmaster.

Betalingsgateway

Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne sker i henhold til gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i lovgivningen for betalingskort, register forskrifter og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for:

– Tilpasning og opsætning af betalingsgatewayen
– Tegning af indløsningsaftale med f. eks. PBS
– Det fornødne kendskab til regler, gebyrer og andet, foreskrevet af f. eks. PBS

Web Coders ApS forbeholder sig ret til ved overtrædelse af denne aftale uden varsel, at lukke for adgang til betalingsgatewayen.

Licensbaseret klient software

For abonnementer der indeholder licensbaseret klient software, som kunden, ved abonnementets start, har erhvervet gennem Web Coders ApS, er kunden forpligtet til at afinstallere licenspligtigt software ved ophør af abonnementet.

Programmering af software og plug-ins

Med mindre andet er aftalt ejer Web Coders ApS rettigheder til alt programmeret software, mens kunden erhverver brugsretten ved betaling. Det betyder at kunden ikke under nogen omstændigheder må videresælge kopier af software, programmer eller plug-ins udviklet af Web Coders ApS.

Kompatibilitet

Alle hjemmesider udviklet og leveret af Web Coders ApS, eller en partner, er som udgangspunkt optimeret og tilpasset følgende browsere:

  • Microsoft Internet Explorer 9.0+
  • Mozilla Firefox 7.0+
  • Google Chrome 12.0+
  • Safari 5.1+
  • Opera 11.50+

Fejlfinding ved projektafslutning

Efter færdiggjort arbejde samt betaling, har kunden ydereligere fire uger til at teste funktionalitet, fejlfinde samt teste browserkompabilitet er som ønsket. Efter denne fire ugers periode kan Web Coders ApS ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler der måtte opstå. Det er kundens eget ansvar at følge op på evt. oversete fejl og mangler indenfor denne tidsfrist.

Hosting ydelser

Web Coders ApS tilbyder hosting med eller uden serviceaftale. Som udgangspunkt er hosting ekskl. serviceaftale med mindre andet er aftalt.

Priser og pakker
Opdaterede priser og pakker kan til enhver tid ses på https://webcoders.dk//hosting/

Eventuelle prisstigninger træder i kraft ved starten af en ny periode, og varsles minimum 30 dage inden de træder i kraft.

Fakturering og opsigelse fra kunden side
Fakturering for hosting sker for et år af gangen og forudbetales. Web Coders ApS refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

Opsigelse fra Web Coders ApS´ side
Web Coders ApS kan opsige hostingaftale med øjeblikkelig varsel hvis kundens løsning er til fare for stabiliteten af serveren, eller hvis kunden overtræder dansk lov. Det kan være, men ikke begrænset til, hvis kunden udsender SPAM, bruges til spredning af malware, fishingforsøg m.m.

Backup
Web Coders ApS tager backup dagligt og gemmer dagligt syv dage tilbage, samt ugentligt fire uger tilbage. Backup tages på ekstern server, og opbevares på fysisk andet datacenter end driftserverne.

Ansvarsfraskrivelse
Web Coders ApS fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab, og kunden kan ikke over for Web Coders ApS rejse krav i anledning af driftstop, datatab, systemnedbrud, programmeringsfejl, uvedkommendes adgang, eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos Web Coders ApS. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

Værneting
Kunden erklærer sig bekendt med Web Coders ApS´s forretningsbetingelser. Web Coders ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forretningsbetingelserne uden forvarsel.

Download forretningsbetingelser i PDF