Menu

WebCoders I/S forretningsbetingelser

Generelle betingelser

For at kunne købe produkter eller konsulentydelser hos WebCoders I/S forudsættes det, at kunden er registreret virksomhed, organisation eller offentlig myndighed.

Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er valide.

Alle priser på WebCoders.dk er angivet ekskl. moms.

Betalingsbetingelser

Ved køb af produkter eller konsulentydelser fremsendes en faktura via e-mail. Alle fakturaer skal betales inden netto 8 dage via kontooverførsel til vores bankkonto med mindre andet er oplyst. Herefter påløber renter jf. rentelovens 5 stk. 1, samt rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.

Domæne-bestilling

Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. WebCoders I/S kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretsmæssig brug af domænet.

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis der ikke allerede er afgivet bestilling til DK-hostmaster.

Betalingsgateway

Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne sker i henhold til gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i lovgivningen for betalingskort, register forskrifter og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for:

– Tilpasning og opsætning af betalingsgatewayen
– Tegning af indløsningsaftale med f. eks. Nets/Teller
– Det fornødne kendskab til regler, gebyrer og andet, foreskrevet af f. eks. Nets/Teller

WebCoders I/S forbeholder sig ret til ved overtrædelse af denne aftale uden varsel, at lukke for adgang til betalingsgatewayen.

Licensbaseret klient software

For abonnementer der indeholder licensbaseret klient software, som kunden, ved abonnementets start, har erhvervet gennem WebCoders I/S, er kunden forpligtet til at afinstallere licenspligtigt software ved ophør af abonnementet.

Programmering af software og plug-ins

Med mindre andet er aftalt ejer WebCoders I/S rettigheder til alt programmeret software, mens kunden erhverver brugsretten ved betaling. Det betyder at kunden ikke under nogen omstændigheder må videresælge kopier af software, programmer eller plug-ins udviklet af WebCoders.

Kompatibilitet

Alle hjemmesider udviklet og leveret af WebCoders, eller en WebCoders partner, er som udgangspunkt optimeret og tilpasset følgende browsere:

 • Microsoft Internet Explorer 9.0+
 • Mozilla Firefox 7.0+
 • Google Chrome 12.0+
 • Safari 5.1+
 • Opera 11.50+

Fejlfinding ved projektafslutning

Efter færdiggjort arbejde samt betaling, har kunden ydereligere fire uger til at teste funktionalitet, fejlfinde samt teste browserkompabilitet er som ønsket. Efter denne fire ugers periode kan WebCoders ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler der måtte opstå. Det er kundens eget ansvar at følge op på evt. oversete fejl og mangler indenfor denne tidsfrist.

Hosting ydelser (webhotel & mailhotel)

WebCoders I/S tilbyder hosting med eller uden serviceaftale. Som udgangspunkt er hosting ekskl. serviceaftale med mindre andet er aftalt.

Priser og pakker

Opdaterede priser og pakker kan til enhver tid ses på https://webcoders.dk/web-hotel/

Eventuelle prisstigninger træder i kraft ved starten af en ny periode, og varsles minimum 30 dage inden de træder i kraft.

Fakturering og opsigelse fra kunden side

Fakturering for hosting sker for et år af gangen og forudbetales. WebCoders I/S refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

Opsigelse fra WebCoders I/S´ side

WebCoders I/S kan opsige hostingaftale med øjeblikkelig varsel hvis kundens løsning er til fare for stabiliteten af serveren, eller hvis kunden overtræder dansk lov. Det kan være, men ikke begrænset til, hvis kunden udsender SPAM, bruges til spredning af malware, fishingforsøg m.m.

Backup

WebCoders I/S tager backup dagligt og gemmer dagligt syv dage tilbage, samt ugentligt fire uger tilbage. Backup tages på ekstern server, og opbevares på fysisk andet datacenter end driftserverne.

Ansvarsfraskrivelse

WebCoders I/S fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab, og kunden kan ikke over for WebCoders I/S rejse krav i anledning af driftstop, datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang, eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos WebCoders I/S. Ved evt. overskridelse af deadline fra WebCoders I/S´ side kan WebCoders I/S aldrig gøres ansvarlig for evt. tab, hverken direkte eller inddirekte. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

Vi tager forbehold for tastefejl og stavefejl.

Forsikring:

Det påhviler til enhver tid kunden at forsikre alt materiale, der leveres til WebCoders I/S, idet opbevaring af sådant materiale sker for kundens risiko. Det er ligeledes kundens ansvar at få forsikret den leverede løsning i tilfælde at driftstab eller mod direkte / indirekte fejl.

Værneting

Kunden erklærer sig bekendt med WebCoders´s forretningsbetingelser. WebCoders I/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forretningsbetingelserne uden forvarsel.

Download forretningsbetingelserne

Download WebCoders I/S forretningsbetingelser (PDF)

Vi elsker open source og åbne standarder
Vores kode supporterer alle moderne browsere.
 • Safari
  5.1+
 • Google Chrome
  12.0+
 • Opera
  11.50+
 • Mozilla Firefox
  7.0+
 • MS Internet
  Explorer 9.0+
Vi bruger cookies!

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser.

Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om cookies her.

Accepter Forlad sitet