+(45) 70 55 50 40 Driftstatus: Alle servere er OK

WordPress integreret med IOS og Android apps

Vi integrerer WordPress med apps til smartphones og tablets!

Vi integrerer WordPress med apps via API til informations-udveksling mellem WordPress og den/de apps der skal kommunikere med hinanden. En API gør det muligt at udveksle specifikke informationer både frem og tilbage mellem platform og apps. Læs med herunder for at læse om nogle af vores cases.

App case: edu-caching.dk

Et godt eksempel er WordPress-platform til edu-caching.dk, en platform der hjælper skoler med at kombinere læring & motion. På edu-caching.dk kan man oprette løb med forskellige poster og vælge geo-lokationer for posterne. På hver post er der enten en lille quiz eller et spørgsmål.

Eleverne downloader edu-caching app´en og scanner f.eks. en QR-kode og bliver derefter sendt ud på det løb som underviseren har oprettet.

Når eleven svarer på et spørgsmål eller en quiz sendes svarene tilbage til platformen hvor læreren kan se alle svar.
I dette tilfælde fungerer kommunikationen mellem WordPress og de to native apps, altså begge veje.

App case: Orskov Group A/S

Et andet eksempel er en app vi har udviklet til Orskov Group A/S, som er en lille app der viser kontaktinformationer på medarbejderne, informationer om deres kajer/kraner/dokke, og forskellige restauranter og hoteller i området.

Denne app kommunikerer envejs med deres webplatform, så de informationer der indtastes i kontrolpanelet i deres WordPress, præsenteres i deres app.

Hvad betyder det for dig?

At WordPress kan integreres med f.eks. en native IOS app, gør at du kan integrere din eksisterende WordPress-løsning med en app. Du skal altså ikke til at lave en ny platform, men med en special-kodet API kan din platform bruges sammen med en app.

Hos WebCoders har vi mere end 10 års erfaring med at lave Web-løsninger og vi har lavet mere end 500 små og store projekter, hovedsageligt i WordPress.
Skal vi lave dit næste projekt eller din næste app?

Ring og få en uforpligtende snak, og et overslag på dit projekt.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Kontakt os